Beleid selectie en teamindeling vv Helpman jeugd

Opgesteld door: Jeugd TC

Januari 2018

Uitgangspunten

Bij vv Helpman kan iedereen op zijn of haar eigen niveau voetballen. Voor de één ligt de nadruk op presteren, voor de ander op het spelplezier. Helpman gaat ervan uit dat het voor iedereen het leukst is als hij of zij met spelers en tegenstanders met hetzelfde niveau kan voetballen. Daarom maakt vv Helpman elk jaar een teamindeling.

Bij het maken van de teamindeling wordt een aantal uitgangspunten gehanteerd:

  • JO8, JO9 en JO10-teams hebben idealiter 8 spelers. Vanaf de JO9 kennen wij selectieteams. Het aantal selectieteams is afhankelijk van het aantal spelers in de JO9 en de JO10.
  • JO11 en JO12-teams hebben idealiter 10 spelers. Het aantal selectieteams is afhankelijk van het aantal spelers in de JO11 en de JO12.
  • Tot en met de JO12 wordt waar mogelijk rekening gehouden met wensen van spelers en ouders t.a.v. vriendjes. Dit geldt nietvoor de selectieteams.
  • Vanaf de JO13 hebben teams hebben idealiter 14 spelers maar de teams worden afhankelijk van het aantal beschikbare spelers ingedeeld.
  • Vanaf de JO13-categorie wordt er ook doorgeselecteerd in de lagere elftallen.
  • Een speler wordt in principe niet naar een lager elftal teruggezet. Wanneer een speler bijvoorbeeld in de JO13-2 is ingedeeld, dan wordt hij het jaar daarop niet in een lager JO13-team geplaatst tenzij de speler zelf verzoekt om in een lager team te voetballen. Dit uitgangspunt is alleen van toepassing binnen dezelfde leeftijdscategorie; een speler uit bijvoorbeeld de JO11-1 kan een volgend seizoen wel in JO13-2 of JO13-3 terechtkomen. Uitzonderingen kunnen worden gemaakt als er in het volgende seizoen veel meer spelers in de leeftijdscategorie komen dan in het huidige seizoen.
  • Na de definitieve teamindeling wordt er niet meer geschoven, ook niet bij nieuwe inschrijvingen (zie daarvoor proces nieuwe inschrijvingen)

Voor de selectie geldt aanvullend:

  • De technische/tactische/mentale beoordeling van spelers vindt plaats door de HJO en trainers. Deze beoordeling is gebaseerd op een aantal verschillende momenten zowel in trainings- als in wedstrijdverband tijdens het reguliere seizoen en in de selectieperiode.
  • Spelers zonder Helpmanverleden die zich inschrijven na 1/6 kunnen in principe niet meer terecht in een selectieteam.

Uitschrijvingen

De laatste jaren merken we dat spelers steeds later in het seizoen aangeven dat ze gaan stoppen met voetbal. Dit leidt in het indelingsproces (of zelfs bij de start van het seizoen) tot problemen. Vanaf het voorjaar wordt per team geïnventariseerd welke spelers blijven en welke stoppen. Een uitschrijving is pas definitief wanneer de speler zich per mail afmeldt (correspondentieadres is ledenadministratie@vvhelpman.nl). Een afmelding moet uiterlijk 31 mei binnen zijn. Een afgemelde speler wordt logischerwijs niet meegenomen in de teamindeling. Spelers die per 16/6 lid zijn, betalen contributie voor het komende seizoen.

Overschrijvingen

Overschrijvingen naar vv Helpman moeten volgens het KNVB-regelement uiterlijk 15 juni in bezit zijn van vv Helpman. Overschrijvingen worden vervolgens verwerkt in de teamindeling. Bij het vormen van selectieteams gaan spelers met een Helpmanverleden voor de nieuwe spelers die zich op of pas na 1 juni aanmelden bij vv Helpman.

Nieuwe inschrijvingen

Spelers die beginnen met voetbal worden uitgenodigd zo snel mogelijk lid te worden van vv Helpman. Alle spelers die op 16/6 lid zijn worden meegenomen in de teamindeling. Alle spelers die na 16/6 lid worden, zijn niet zeker van een plek in een team voor het komende seizoen. Voor deze spelers bestaat altijd de mogelijkheid om mee te trainen maar het spelen van wedstrijden is afhankelijk van beschikbare plekken in de huidige teams of voldoende nieuwe aanmeldingen zodat een nieuw team kan worden geformeerd. Nieuwe teams worden uiterlijk 1/9 ingeschreven voor de najaarscompetitie en uiterlijk 1/1 voor de voorjaarscompetitie. Bij nieuwe inschrijvingen na 1/6 kan geen rekening gehouden worden met voorkeuren t.a.v. indeling bij vriendjes of vriendinnetjes.

Proces teamindeling

1/2/2018 Uitvraag bij leiders en trainers voor selectieteams HJO en coördinatoren
Vanaf mrt 2018 Spelers uit lagere teams trainen mogelijk mee met hogere teams binnen de categorie JO19 t/m JO15 HJO en trainers
Apr 2018 Inventariseren wensen van spelers en ouders JO8 t/m JO12 en aanleveren stop/blijf lijsten Coördinatoren & leiders
1/5/2018 Twijfelgevallen zijn meerdere keren bekeken door HJO en trainers HJO en trainers
1/6/2018 De voorlopige 1e teams JO19 t/m JO13 zijn bekend. Alle spelers die in aanmerking komen voor het 1e team van hun leeftijdscategorie krijgen een uitnodiging per mail. Betreft leeftijdscategorie JO19 t/m JO13 HJO en trainers
4/6/2018 Voorlopige teamindeling is opgesteld en wordt besproken in de vergadering van de jeugd TC Jeugd TC, HJO, trainers en coördinatoren
18/6/2018 Verwerken laatste wijzigingen in vergadering van de jeugd TC. De teamindeling is hiermee in principe definitief Jeugd TC, HJO, trainers en coördinatoren
20/6/2018 Teamindeling wordt gepresenteerd aan de leiders Jeugd TC
22/6/2018 Publicatie definitieve teamindeling Jeugd TC

Vragen

Vragen kunnen worden gesteld aan de coördinator van de betreffende leeftijdscategorie.