Beleid selectie en teamindeling vv Helpman jeugd

Opgesteld door: Jeugd Technische Commissie

Januari 2017

 

Uitgangspunten

Bij vv Helpman kan iedereen op zijn of haar eigen niveau voetballen. Voor de één ligt de nadruk op presteren, voor de ander op het spelplezier. Helpman gaat ervan uit dat het voor iedereen het leukst is als hij of zij met spelers en tegenstanders van hetzelfde niveau kan voetballen. Daarom maakt vv Helpman elk jaar een teamindeling.

Bij het maken van de teamindeling wordt een aantal uitgangspunten gehanteerd:

  • JO8 en JO9-teams hebben 8 spelers. Per jaargang zijn er 2 selectieteams
  • JO11 team hebben 9 spelers en er zijn 3 selectieteams
  • JO13, JO/MO15, JO/MO17 en JO/MO19 teams hebben idealiter 14 spelers maar de teams worden afhankelijk van het aantal beschikbare spelers ingedeeld.
  • Bij de JO9 en JO11-teams wordt waar mogelijk rekening gehouden met wensen van ouders t.a.v. vriendjes. Dit geldt niet voor de selectieteams.
  • Vanaf de JO13-categorie wordt er ook doorgeselecteerd in de lagere elftallen
  • Een speler wordt in principe niet naar een lager elftal teruggezet. Wanneer een speler in de JO13-2 is ingedeeld, dan wordt hij het jaar daarop niet in een lager JO13-team geplaatst tenzij de speler zelf verzoekt om in een lager team te voetballen. Dit uitgangspunt is alleen van toepassing binnen dezelfde leeftijdscategorie; een speler uit JO11-1 kan een volgend seizoen wel in JO13-2 of JO13-3 terechtkomen. Uitzonderingen kunnen worden gemaakt als er in het volgende seizoen veel meer spelers in de leeftijdscategorie komen dan in het huidige seizoen.
  • Na de definitieve teamindeling wordt er niet meer geschoven, ook niet bij nieuwe inschrijvingen (zie daarvoor proces nieuwe inschrijvingen)

 

Voor de selectie geldt aanvullend nog:

  • De technische/tactische beoordeling van spelers vindt plaats door de HJO, trainers en coördinatoren. Deze beoordeling is gebaseerd op een aantal verschillende momenten zowel in trainings- als in wedstrijdverband tijdens het reguliere seizoen en in de selectieperiode. Voor de indeling in het eerste of tweede selectieteam kunnen er selectietrainingen of –wedstrijden worden georganiseerd aan het einde van het seizoen
  • Spelers zonder Helpmanverleden die zich inschrijven na 1/6 kunnen niet meer terecht in JO19-1 of JO17-1


 

Uitschrijvingen

De laatste jaren merken we dat spelers steeds later aangeven dat ze willen stoppen met voetbal. Dit leidt laat in het indelingsproces (of zelfs bij de start van het seizoen) tot problemen. Vanaf het voorjaar wordt per team geïnventariseerd welke spelers blijven en welke stoppen. Indien een speler heeft aangegeven te stoppen wordt hij per mail benaderd en moet binnen 2 weken het stoppen bevestigen. De speler wordt dan niet meegenomen in de teamindeling en moet uiterlijk 31/5 zijn lidmaatschap opzeggen. Spelers die per 16/6 lid zijn, betalen contributie voor het komende seizoen.

 

Overschrijvingen

Overschrijvingen van een andere club naar vv Helpman moeten volgens het KNVB-regelement uiterlijk op 15 juni in bezit zijn van vv Helpman. Overschrijvingen worden vervolgens verwerkt in de teamindeling. Bij het vormen van selectieteams JO17-1 en JO19-1 gaan de spelers met een Helpmanverleden voor de nieuwe spelers die zich pas na 1 juni aanmelden bij vv Helpman.

 

Nieuwe inschrijvingen

Spelers die beginnen met voetbal worden uitgenodigd zo snel mogelijk lid te worden van vv Helpman. Alle spelers die op 16/6 lid zijn worden meegenomen in de teamindeling. Alle spelers die na 16/6 lid worden, zijn niet zeker van een plek in een team voor het komende seizoen. Voor deze spelers bestaat altijd de mogelijkheid om mee te trainen maar het spelen van wedstrijden is afhankelijk van beschikbare plekken in de huidige teams of voldoende nieuwe aanmeldingen zodat een nieuw team kan worden geformeerd. Nieuwe teams worden uiterlijk 1/9 ingeschreven voor de najaarscompetitie en uiterlijk 1/1 voor de voorjaarscompetitie. Bij nieuwe inschrijvingen na 1/6 kan geen rekening gehouden worden met voorkeuren t.a.v. indeling bij vriendjes of vriendinnetjes.

 

Proces teamindeling

1/2/2017 Potloodschets voor de selectie HJO & trainers
1/2/2017 Uitvraag bij leiders voor selectieteams Coördinatoren
vanaf mrt 2017 Spelers uit lagere teams trainen mee met hogere teams binnen de categorie Coördinatoren

&trainers

apr 2017 Inventariseren wensen van kinderen/ouders E en F en aanleveren stop/blijf lijsten Coördinator & leiders
1/5/2017 Twijfelgevallen zijn meerdere keren bekeken door trainer, HJO en coördinator HJO, Coördinatoren en trainers
vanaf mei 2017 Nieuwe selecties trainen en spelen eventueel in nieuwe samenstelling t.b.v. laatste keuzes HJO, trainers
1/6/2017 Voorlopige teamindeling opgesteld HJO & Coördinatoren
15/6/2017 Teamindeling besproken met leiders en TC HJO & Coördinatoren
16/6/2017 Verwerken in/uitschrijvingen en opmerkingen TC, HJO, Coördinator
23/6/2017 Publiceren definitieve teamindeling TC

 

Vragen

Vragen kunnen worden gesteld aan de coördinator van de betreffende leeftijdscategorie.