Rooster 1e weken 2019

7 september:

8:30 – 10:30 u                   JO 11-4

10:30- 12:30 u                  JO 13-3

Bestuursdienst:  Jelke Hoekstra 7.30 – 11.00 uur, Hans Frijling 11.00 – 14.30 uur

14 september:

8:30 – 10:30 u                   JO 8-4

10:30 – 12:30 u                JO 17-3

Bestuursdienst:  Jelke Hoekstra 7.30 – 11.00 uur, Jan Nap 11.00 – 14.30 uur

21 september:

8:30 – 10:30 u                   MO 17-2

10:30 – 12:30 u                JO 13-1

Bestuursdienst:  Enrico Haima 7.30 – 10.00 uur, Hans Frijling 10.00 – 14.30 uur

28 september:

8:30 – 10:30 u                   JO 10-5

10:30 – 12:30 u                JO 15-2

Bestuursdienst:  Jelke Hoekstra 7.30 – 11.00 uur, Rob Seuren 11.00 – 14.30 uur

5 oktober:

8:30 – 10:30 u                   JO 13-4

10:30 – 12:30 u                JO 19-2

Bestuursdienst:  Jelke Hoekstra 7.30 – 11.00 uur, Jan Nap 11.00 – 14.30 uur

12 oktober:

8:30 – 10:30 u                   JO 8-1

10:30 – 12:30 u                JO 13-2