Afmelden als lid

Beleid t.a.v. opzeggen
In alle gevallen geldt dat opschorten of opzeggen van het lidmaatschap alleen schriftelijk (per brief of mail) kan bij de ledenadministratie.

Bea Leeftink
Overwinningsplein 76
9728 GV Groningen.
Email: bealeeftink@gmail.com

Een verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni van het volgend jaar. Er zijn met betrekking tot de contributie 2 varianten: automatische betaling per jaar of in 4 maandelijkse termijnen.

1. Leden die automatisch in maandelijkse termijnen betalen (afschrijvingen in september, oktober, november en december).

a. Indien leden niet langer bij Helpman spelen, maar men heeft zich niet formeel afgemeld, dan wordt de reeds afgeschreven contributie niet teruggestort.

b. Indien leden ernstig geblesseerd raken en een periode niet kunnen spelen of het lidmaatschap beëindigen tijdens het seizoen; eventuele teruggave van een deel van de contributie is ten alle tijde ter beoordeling aan het bestuur.

2. Leden die automatisch per jaar betalen (afschrijving eind september).

a. Indien leden niet langer bij Helpman spelen, maar men heeft zich niet formeel afgemeld, dan wordt de reeds afgeschreven contributie niet teruggestort.

b. Indien leden ernstig geblesseerd raken en een periode niet kunnen spelen of het lidmaatschap beëindigen tijdens het seizoen; eventuele teruggave van een deel van de contributie is ten alle tijde ter beoordeling aan het bestuur.