Coronaprotocol van de v.v. Helpman

                                                                                                                                   Groningen, 26-08-2020

 

                               Coronaprotocol van de v.v. Helpman (voorlopig)

 

Algemeen: De Rijksoverheid bepaalt, na advies te hebben ingewonnen bij de virusexperts van het RIVM, wat veilig is en wat niet en daarmee ook wat in Nederland is toegestaan en wat niet. Net als iedereen moeten wij de Rijksoverheid volgen; zij hebben bepaald dat contactsporten sinds 1 juli weer verantwoord kunnen worden beoefend en dat buiten het veld de accommodaties moeten voldoen aan de “basisregels” , zoals het onderling afstand houden van 1,5 meter.

Deze eisen hebben we in een eerder stadium al vertaald naar de praktijk maar nu de competitie weer gaat beginnen zullen er, vooral op zaterdagen, weer veel mensen tegelijkertijd op de velden en in ons clubhuis aanwezig zijn. Daarom zullen we deze basisregels moeten aanscherpen, vooral voor het gebruik van ons clubhuis en de kleedruimtes.

De gemeente ziet er op toe dat ons complex “corona-proof” is en in eerste instantie ben je als club verantwoordelijk dat de coronaregels zo goed mogelijk worden nageleefd op jouw accommodatie.

Wij hebben een coronacommissie die het bestuur adviseert, die dit vervolgens vertaalt in concrete maatregelen. De gemeente is verantwoordelijk voor de controle en handhaving op deze maatregelen. Wanneer blijkt dat de coronamaatregelen niet goed worden nageleefd bij onze club, kunnen zij als uiterste sanctie besluiten de club te sluiten. Het is dus in ieders belang om het niet zover te laten komen en elkaar goed te wijzen op de naleving van de regels.

We willen proberen om ons Clubhuis met bijbehorende kleedruimtes zo veel als mogelijk open te houden; de komende weekeinden ( 29/30-08 en vooral 05/06-09) zien we dan ook als een testcase voor het al dan niet verder aanscherpen van de maatregelen. In het ergste geval zullen we moeten overgaan tot het sluiten van ons clubhuis en dat is natuurlijk niet wenselijk, dus daarom:

Gebruik je verstand en houd je aan de maatregelen ! Spreek elkaar erop aan als dit niet gebeurt.

 

Hieronder volgen een aantal specifieke maatregelen:

 

Bestuurs-ontvangst: er zal geen bestuurs-ontvangst van andere verenigingen plaatsvinden in onze bestuurskamer; de ruimte daarvoor is te beperkt.

 

Kantine: Iedereen die, als gast of ouder, onze kantine wil betreden wordt dringend verzocht het registratieformulier in te vullen en in te leveren. Deze formulieren liggen in de entreehal van oins clubhuis.

Voor teams is deze registratie niet nodig omdat wij deze gegevens al op een andere wijze krijgen.

Vanaf nu is het mogelijk ook de gegevens digitaal te verstrekken. Downlad PiM ID. Zoek op PiM ID in jouw App Store en download de app. Volg de stappen zoals deze onderstaand staan afgebeeld. Dit kun je thuis al doen

Bij betreden van onze kantine kun je de QR code scannen en vermeld daarna je gegevens. De gegevens worden na 2 weken automatisch verwijderd en zijn alleen door het bestuur van vv Helpman te raadplegen als de GGD daarom vraagt.

Volg de aangegeven looplijnen in de kantine, laat het meubilair staan zoals het geplaatst is en houdt afstand van elkaar en van ons kantinepersoneel.

 

Kleedkamers: wij adviseren onze leden om zich thuis om te kleden en te douchen ! maar ook de bezoekende teams willen wij vragen om dit zoveel mogelijk te doen. Dit geldt voornamelijk op de zaterdagen omdat wij dan per team maar 1 kleedkamer ter beschikking hebben en daarmee kunnen wij de 1,5 meter niet garanderen.

De jongste jeugdteams t/m O17 krijgen dan ook geen vaste kleedkamers aangewezen

-De besprekingen voor alle teams worden ook niet in de kleedkamers gehouden; leiders en trainers wees creatief en zoek met je team een andere plaats hiervoor.

Ouders wordt verzocht de kleedkamers niet te betreden

-Wordt er toch van de doucheruimte gebruik gemaakt, dan mogen er maximaal 2 spelers tegelijk douchen.

-Ieder team dat gebruik maakt van een kleedkamer is verplicht deze ruimte schoon achter te laten

-Waar mogelijk en nodig, maak dan voor één elftal gebruik van meerdere kleedkamers

 

Op en om het veld:

-Spelers en scheidsrechters wordt verzocht een eigen bidon/drinkfles mee te nemen

-Reservespelers en teamofficials boven de 18 jaar moeten 1,5 meter afstand van elkaar houden, ook op de reservebank. Plaats extra zitmogelijkheden naast de dug-out of neem plaats achter de omheining

-Het is toegestaan om 250 bezoekers tegelijk te ontvangen op ons sportcomplex. Bezoekers van 18 jaar en ouder moeten daarbij onderling 1,5 meter afstand van elkaar en de sporters houden.

 

Vervoer

Het is toegestaan om met personen uit meerdere huishoudens in één vervoersmiddel te reizen naar uitwedstrijden of andere voetbalactiviteiten. Voor reizigers van 13 jaar en ouder adviseren wij dringend om dan een mondkapje te dragen.

Voor het vervoer in een bus/touringcar geldt de verplichting van het dragen van een mondkapje voor reizigers van 13 jaar en ouder.

 

Positief getest op het coronavirus

Als iemand van onze vereniging positief wordt getest op het coronavirus dan gelden de op dat moment geldende richtlijnen vanuit de overheid. Dit betekent dat deze persoon thuisblijft en de richtlijnen volgt die de GGD hem/haar oplegt. De GGD verzorgt het bron- en contactonderzoek. Wanneer de GGD het advies geeft om in quarantaine te gaan is het dringende advies dit ook op te volgen. Gedurende de opgelegde quarantaineperiode neem je vanzelfsprekend niet deel aan trainingen en wedstrijden. Dit geldt natuurlijk voor spelers/speelsters en (jeugd)trainers.

N.B. In voorkomende gevallen graag een melding naar de jeugdvoorzitter (bij de jeugdafdeling) en naar de secretaris (bij de senioren).

Mocht een team door een dringend quarantaineadvies te weinig spelers hebben neem dan contact op met de wedstrijdsecretaris van onze vereniging ( jeugd of senioren). Er zijn binnen het veldvoetbal veel mogelijkheden om in onderling overleg wedstrijden te verplaatsen.

 

Nogmaals , houdt afstand en rekening met elkaar !

 

Alvast bedankt voor alle medewerking, we zullen dit samen moeten doen.

 

Namens het bestuur, Gerro Dijksma (tevens lid van de Coronacommissie)