Club van 50

Met veel dank aan de leden van de Club van 50 hebben we het afgelopen seizoen de vervanging van de tafels in de kantine afgerond. We zijn inmiddels al weer halverwege het lopende seizoen. Ik verzoek bij deze dan ook de leden om in de maand januari hun bijdrage te storten op de volgende rekening:
NL 16 INGB 0003 4430 38
t.n.v. W.A. Boon
onder vermelding van ‘Club van 50’

Zodra ik dit heb ontvangen werk ik de lijst van betalers bij en stort ik het bedrag direct door naar de rekening van de vv Helpman.

Om de vervanging van het meubilair van de kantine helemaal af te ronden willen we dit jaar het geld aanwenden voor de vervanging van de stoelen. Maar mocht je een ander idee hebben, geef dit dan per mail door op wolter.aboon@online.nl Hierbij geldt dat de meerderheid van stemmen geldt.

Voorzover ik van de leden beschik over een (actief) emailadres, heb ik de leden hierover op 5 januari een mail gestuurd.

Uiteraard hoop ik dat de bestaande leden blijven meedoen. Nieuwe leden zijn erg welkom. Met deze bijdragen investeren we in zaken waaraan een zo groot mogelijke groep bij een bezoek aan de vv Helpman plezier beleeft. Wil je ook meedoen? Mail mij dan op het hiervoor vermelde mailadres.

Wolter Boon