31-03-2021 Nieuw Coronaprotocol van de v.v. Helpman ( Update)

                                                                                                                                   Groningen, 31-03-2021.

                                       Nieuw Coronaprotocol van de v.v. Helpman ( Update)

Nieuw: de meeste maatregelen worden verlengd, alleen zal vanaf 31-03-2021 tot 20-04-2021 de avondklok gelden van 22.00-04.30 uur. Dit betekent dat het trainingsschema i.o.m. de trainers iets gewijzigd kan worden (zie trainingsschema op de website)

 

Volgens de overheid helpen de huidige maatregelen niet genoeg om een derde Coronagolf voor te blijven. De Britse variant van het virus rukt nog steeds op en zal voor meer besmettingen gaan zorgen. Om minder contactmomenten tussen mensen te krijgen zal er tot 20 april 2021 o.a. een avondklok (22.00-04.30 uur) ingesteld blijven. Om sporten onder jongeren te stimuleren en om de isolatie waarin vele jongeren zich bevinden gedeeltelijk te verbeteren, is besloten om vanaf 2 maart 2021 de leeftijdsgrens van jongvolwassenen die samen buiten mogen sporten in teamverband, te verhogen naar 26 jaar. Wij zijn natuurlijk blij met deze verruiming maar wel is het zo dat dit in de huidige situatie voor veel teamsporten praktische problemen met zich mee brengt. De bonden, waaronder de KNVB, hebben dit uiteraard ook aan de overheid duidelijk gemaakt. Zij erkennen de complexiteit die dit met zich meebrengt, echter is dit de maximale grens die zij willen trekken. Wij zijn als bestuur dan ook gedwongen om deze leeftijdsgrens van 26 jaar, waarbij jongeren samen buiten en in teamverband mogen sporten , te handhaven !

Nieuw is dat er vanaf dinsdag maart 2021 en door leden vanaf 27 jaar en ouder weer getraind mag worden met viertallen !! met inachtneming van de 1.5 meter onderlinge afstand. Het blijft voor trainers van teams waarvan deze lijftijdsgrens als splijtzwam gaat fungeren, dan ook een uitdaging om trainingen en eventueel onderlinge wedstrijden zo te organiseren dat er zoveel mogelijk mensen weer actief kunnen gaan bewegen.

Omdat er nog steeds sprake is van een avondklok is er een aangepast trainingsschema i.o.m. trainers en teams samengesteld. (zie website). Als er teams/spelers zijn die ouder zijn dan 26 jaar en toch in viertallen willen trainen, kunnen die contact opnemen met de secretaris om in overleg een tijdstip te plannen. Vooral in het weekeind is daarvoor ruimte omdat er nog geen externe wedstrijden gespeeld mogen worden.

Dringend verzoek om na trainingen en wedstrijden het sportpark z.s.m. te verlaten i.v.m. ons aller gezondheid !

 

Positief blijft het dat de jeugd mag blijven trainen en spelen, al beperkt zich dit tot het spelen van onderlinge partijtjes. Wij constateren echter toch nog, dat ouders als toeschouwers aanwezig zijn bij trainingen en wedstrijden (vooral op zaterdagen) . Dit is nog steeds niet toegestaan en kan leiden tot een verbod op ons jeugdvoetbal ! Laat het niet zo ver komen en houd je aan deze beperking.

De jeugd moet na afloop van trainingen en wedstrijden het sportpark direct verlaten en zal zich ook aan de tijden van de avondklok moeten houden. Wij verzoeken trainers en begeleiding van de teams om hierop toe te zien.

 

Jeugdleden tot en met 17 jaar en de categorie O19, mogen nog steeds in grotere teams trainen en wedstrijden spelen tegen teams van de eigen vereniging maar de KNVB competitie vervalt voorlopig.

(de Jeugdcommissie en de TC zijn bezig een onderlinge competitie te organiseren en komt hierover nog met mededelingen)

 

De kantine blijft gesloten en dit geldt vanaf nu ook voor de kleedkamers en douches; dus thuis omkleden en douchen !

Fysio, indien nodig, zal i.o.m. trainers en Tamara Brouwer op afspraak plaatsvinden.( op de club of bij MCZ (contactpersoon: Tamara Brouwer)

-Nog steeds blijft van kracht dat alleen betrokkenen bij een training of wedstrijd worden toegelaten, die een directe functie hebben bij het desbetreffende team of trainingsgroep .

Deze maatregelen gelden in principe voor de komende periode tot en met 20-04- 2021

Algemeen: De Rijksoverheid bepaalt, na advies te hebben ingewonnen bij de virusexperts van het RIVM, wat veilig is en wat niet en daarmee ook wat in Nederland is toegestaan en wat niet. Net als iedereen moeten wij de Rijksoverheid volgen; zij hebben bepaald dat contactsporten sinds 1 juli weer verantwoord kunnen worden beoefend en dat buiten het veld de accommodaties moeten voldoen aan de “basisregels” , zoals het onderling afstand houden van 1,5 meter.

Vanaf 31 maart 2021 en tot en met dinsdag 20 april 2021 blijven er, door het coronavirus , voor de komende periode de reeds genoemde en volgende regels van kracht en die zijn ingrijpend (zie hieronder).

De gemeente ziet er op toe dat ons complex “corona-proof” is en in eerste instantie ben je als club verantwoordelijk dat de coronaregels zo goed mogelijk worden nageleefd op jouw accommodatie.

Wij hebben een coronacommissie die het bestuur adviseert, die dit vervolgens vertaalt in concrete maatregelen. De gemeente is verantwoordelijk voor de controle en handhaving op deze maatregelen. Wanneer blijkt dat de coronamaatregelen niet goed worden nageleefd bij onze club, kunnen zij als uiterste sanctie besluiten de club te sluiten. Het is dus in ieders belang om het niet zover te laten komen en elkaar goed te wijzen op de naleving van de regels.

 

Gebruik je verstand en houd je aan de maatregelen ! Spreek elkaar erop aan als dit niet gebeurt.

 

Hieronder volgt een opsomming van de ook nog steeds geldende SPECIFIEKE maatregelen:

 

Geen publiek op en rond de velden tijdens trainingen en wedstrijden

Dit is , naast het sluiten van de kantine en kleedkamers, wel de meest ingrijpende maatregel. Ouders, supporters en andere belangstellenden/betrokkenen, mogen helaas de komende 4 weken geen trainingen en wedstrijden bijwonen.

Wij zijn, ondanks alle beperkende maatregelen , blij dat trainingen en onderlinge wedstrijden door kunnen gaan, maar wij verzoeken u het volgende:

Halen en brengen bij trainingen en wedstrijden: net als eerder kun je per fiets de ingang aan de Esserweg gebruiken. Voor halen en brengen wordt dringend geadviseerd gebruik te maken van de parkeerplaats P1 achter de Shellpomp en niet meer van de ingang Esserweg omdat dat gevaarlijke verkeerssituaties oplevert !

Het trainingsschema is enigszins aangepast maar blijft grotendeels zoals het was en breng spelers/speelsters 5 minuten voor aanvang van de training

Voor de mini`s en 5-6 jarigen hebben we geregeld dat er meer begeleiders, die dan als zodanig onderdeel uitmaken van het team, mogelijk zijn; dit wordt geregeld i.o.m. de desbetreffende trainers.

 

Wie heeft wel toegang tot de velden ?

Welkom zijn alle personen die een rol hebben bij de organisatie van trainingen en wedstrijden.

Naast spelers/speelsters en coaches zijn dat stafleden, officials, bestuursleden, vrijwilligers betrokken bij de wedstrijdorganisatie .

 

Dit betekent voor de v.v. Helpman dat wij 5 begeleiders per team toelaten in de technische begeleiding bij thuiswedstrijden.

 

Kantine: Deze is tot nader order gesloten en kan alleen gebruikt worden voor verenigings-ondersteunende activiteiten zoals wedstrijdsecretariaat, bestuurs- en commissievergaderingen, eigen cursussen, verenigingszaken zoals ALV` s; De horeca blijft echter gesloten .

Volg bij gebruik de aangegeven looplijnen in de kantine en laat het meubilair staan zoals het geplaatst is.

De kledingshop zal op gezette tijden geopend zijn (openingstijden komen op de website)

 

-De besprekingen voor alle teams worden ook niet in de kleedkamers gehouden; leiders en trainers wees creatief en zoek met je team een andere plaats hiervoor.

 

Op en om het veld:

-Spelers en scheidsrechters wordt verzocht een eigen bidon/drinkfles mee te nemen

– Na afloop van een training of wedstrijd geldt een maximale gezelschapsgrootte van 2 personen vanaf 13 jaar en ouder. Dus een dringend advies om na afloop van trainingen en wedstrijden het sportpark z.s.m. te verlaten!!!

Positief getest op het coronavirus

Als iemand van onze vereniging positief wordt getest op het coronavirus dan gelden de op dat moment geldende richtlijnen vanuit de overheid. Dit betekent dat deze persoon thuisblijft en de richtlijnen volgt die de GGD hem/haar oplegt. De GGD verzorgt het bron- en contactonderzoek. Wanneer de GGD het advies geeft om in quarantaine te gaan is het dringende advies dit ook op te volgen. Gedurende de opgelegde quarantaineperiode neem je vanzelfsprekend niet deel aan trainingen en wedstrijden. Dit geldt natuurlijk voor spelers/speelsters en (jeugd)trainers.

N.B. In voorkomende gevallen graag een melding naar de jeugdvoorzitter (bij de jeugdafdeling) en naar de secretaris (bij de senioren).

Mocht een team door een dringend quarantaineadvies te weinig spelers hebben neem dan contact op met de wedstrijdsecretaris van onze vereniging ( jeugd of senioren). Er zijn binnen het veldvoetbal veel mogelijkheden om in onderling overleg wedstrijden te verplaatsen.

 

Nogmaals , houdt afstand van elkaar en rekening met elkaar !

 

Alvast bedankt voor alle medewerking, we zullen dit samen moeten doen.

 

Namens het bestuur, Gerro Dijksma (tevens lid van de Coronacommissie)