Update 07-09-2021 Coronaprotocol 26-06-2021 van de v.v. Helpman

Dinsdag 7 september: aanvulling op Coronabeleid.

 

Tot nu toe hebben we als bestuur van de v.v. Helpman altijd de richtlijnen van het RIVM en de Veiligheidsregio gevolgd en zullen dat ook blijven doen. Er kwam een vraag bij ons binnen over het wel of niet dragen van een mondkapje bij het vervoer van spelers/speelsters naar wedstrijden, door bij de teams betrokken begeleiders/chauffeurs. Officieel is het zo dat voor openbaar vervoer en bedrijfsmatig vervoer een mondkapje voor publiek gebruik verplicht is  voor iedereen van 13 jaar en/of ouder.

Tevens staat nog steeds vermeld dat “alleen op plaatsen waar de 1.5 meter niet gehandhaafd kan worden de mondkapjesplicht blijft gelden “.

 

Naar verwachting zullen alle beperkende Corona maatregelen per 20 september 2021 afgeschaft worden, ook de mondkapjesplicht.

 

Wij zijn verantwoordelijk in dit beleid voor de eigen accommodatie en volgen zoals gezegd het RIVM; daarbuiten en in het privé domein ligt de verantwoordelijkheid bij de individuele persoon zelf m.a.w. de “rijdende” ouder/begeleider bepaalt of er in de auto mondkapjes moeten worden gedragen.

 

Dit alles overwegend, hebben we besloten geen mondkapjesplicht op te gaan leggen vanuit het Bestuur aan onze leden en adviseren wij alle teams om met elkaar te overleggen wat binnen jullie “eigen” team de gedragscode wordt bij het vervoer naar uitwedstrijden.

 

Met groet,

Namens het bestuur, Gerro Dijksma

Coronacoördinator

                                                                                                                              

 

     Groningen, 26-06-2021.

 

                                                    

 

                                       Nieuw Coronaprotocol van de v.v. Helpman ( Update)

 

Nieuw:

-Er mogen per 26-06-2021 weer wedstrijden gespeeld worden in alle leeftijdscategorieën, ook tegen andere verenigingen .

-Er mag weer publiek aanwezig zijn bij trainingen en wedstrijden. Welkom !!!

-De kantine, kleedkamers en terrassen zijn weer geopend volgens de richtlijnen van het Bestuur (zie ook de Website en volg s.v.p. de aanwijzingen van het kantinepersoneel op !)

Hiervoor gelden dezelfde regels als voorheen: houdt 1.5 meter afstand.

 

Regelgeving zoals die was:

De regels bij de openstelling van het clubhuis en terrassen blijven hetzelfde: niet blijven staan, 4 personen per tafel, verplichte reservering vooraf (dit kan gebeuren bij het binnentreden van het clubhuis) en iedereen moet voldoen aan de gezondheidscheck. (zie aankondiging buiten, bij de entree van het clubhuis).

Laat s.v.p. de stoelen en tafels staan zoals ze geplaatst zijn !

Tevens mogen de kleedkamers en de douches weer gebruikt worden (zie ook hier de regelgeving aan de buitenkant van de kleedkamers)

Nogmaals:

Als je voldoet aan de gezondheidsverklaring, die je bij binnenkomst vooraf moet lezen, kun je ter plekke toestemming vragen om het clubhuis en de terrassen te betreden.

 

Fysio, indien nodig, zal i.o.m. trainers en Tamara Brouwer op afspraak plaatsvinden.( op de club of bij MCZ (contactpersoon: Tamara Brouwer)

 

Algemeen: De Rijksoverheid bepaalt, na advies te hebben ingewonnen bij de virusexperts van het RIVM, wat veilig is en wat niet en daarmee ook wat in Nederland is toegestaan en wat niet. Net als iedereen moeten wij de Rijksoverheid volgen; zij hebben bepaald dat contactsporten buiten weer verantwoord kunnen worden beoefend en dat buiten het veld de accommodaties moeten voldoen aan de bovengenoemde “basisregels” .

Vanaf 26-06-2021 blijven er, door het coronavirus , voor de komende periode de reeds genoemde en volgende regels van kracht en die zijn gelukkig steeds minder ingrijpend (zie hieronder).

De gemeente ziet er op toe dat ons complex “corona-proof” is en in eerste instantie ben je als club verantwoordelijk dat de coronaregels zo goed mogelijk worden nageleefd op jouw accommodatie.

Wij hebben een coronacommissie die het bestuur adviseert, die dit vervolgens vertaalt in concrete maatregelen. De gemeente is verantwoordelijk voor de controle en handhaving op deze maatregelen. Wanneer blijkt dat de coronamaatregelen niet goed worden nageleefd bij onze club, kunnen zij als uiterste sanctie besluiten de club te sluiten. Het is dus in ieders belang om het niet zover te laten komen en elkaar goed te wijzen op de naleving van de regels.

 

Gebruik je verstand en houd je aan de maatregelen ! Spreek elkaar erop aan als dit niet gebeurt.

 

 

 

 

Halen en brengen bij trainingen en wedstrijden: net als eerder kun je per fiets de ingang aan de Esserweg gebruiken. Voor halen en brengen wordt dringend geadviseerd gebruik te maken van de parkeerplaats P1 achter de Shellpomp en niet meer van de ingang Esserweg omdat dat gevaarlijke verkeerssituaties oplevert !

Het trainingsschema is enigszins aangepast maar blijft grotendeels zoals het was en breng spelers/speelsters 5 minuten voor aanvang van de training

 

De kledingshop zal op gezette tijden geopend zijn (openingstijden komen op de website)

 

Op en om het veld:

-Spelers en scheidsrechters wordt verzocht een eigen bidon/drinkfles mee te nemen

 

Positief getest op het coronavirus

Als iemand van onze vereniging positief wordt getest op het coronavirus dan gelden de op dat moment geldende richtlijnen vanuit de overheid. Dit betekent dat deze persoon thuisblijft en de richtlijnen volgt die de GGD hem/haar oplegt. De GGD verzorgt het bron- en contactonderzoek. Wanneer de GGD het advies geeft om in quarantaine te gaan is het dringende advies dit ook op te volgen. Gedurende de opgelegde quarantaineperiode neem je vanzelfsprekend niet deel aan trainingen en wedstrijden. Dit geldt natuurlijk voor spelers/speelsters en (jeugd)trainers.

N.B. In voorkomende gevallen graag een melding naar de jeugdvoorzitter (bij de jeugdafdeling) en naar de secretaris (bij de senioren).

Mocht een team door een dringend quarantaineadvies te weinig spelers hebben neem dan contact op met de wedstrijdsecretaris van onze vereniging ( jeugd of senioren). Er zijn binnen het veldvoetbal veel mogelijkheden om in onderling overleg wedstrijden te verplaatsen.

 

Nogmaals , houdt afstand van elkaar en rekening met elkaar !

 

Alvast bedankt voor alle medewerking, we zullen dit samen moeten doen.

 

Namens het bestuur, Gerro Dijksma (tevens lid van de Coronacommissie)