19-11-2020 Nieuw Coronaprotocol van de v.v. Helpman ( Update)

                                                                                                                                   Groningen, 19-11-2020

 

                                                    

 

                                       Nieuw Coronaprotocol van de v.v. Helpman ( Update)

Door het dalende aantal Corona slachtoffers heeft de overheid gekozen voor een versoepeling van de maatregelen met overigens nog steeds als doel: weinig sociaal verkeer, zo min mogelijk bewegingen en verplaatsing van mensen en zo weinig mogelijk onderling contact.

Dat betekent voor de v.v. Helpman en voor alle voetbalclubs een aanpassing van het bestaande Corona-protocol van 04-11-2020.

De belangrijkste verandering is dat er weer maximaal 4 personen met elkaar mogen sporten, in de leeftijdscategorie van 18 jaar en ouder.

Deze maatregel geldt de komende periode tot waarschijnlijk half december, daarna wordt weer bekeken of de versoepeling verder doorgezet kan worden

Trainingen voor seniorenteams kunnen dan ook weer doorgaan met een maximale groepsgrootte van 4 personen. De 1.5 meter onderlinge afstand wordt gehandhaafd en als er meer groepen van 4 personen trainen, moet de onderlinge afstand tussen deze groepen ook minimaal 1.5 meter zijn.

 

 

De KNVB geeft aan dat “ in afstemming met NOC*NSF is bepaald dat spelers in de teams binnen de jeugdcompetities mogen sporten in teamverband en onderlinge trainingswedstrijden mogen spelen tegen jeugdteams van de eigen vereniging “.

De KNVB volgend, valt daar dus ook de categorie O19 onder.

 

Per 19 november 2020, om 22.00 uur gelden dan ook de volgende extra maatregelen:

-Voor mensen vanaf 18 jaar en ouder geldt dat sporten alleen mag op 1.5 meter afstand van anderen en met een groepsgrootte van maximaal 4 personen. Daarom hebben we besloten dat vanaf vandaag trainingen weer doorgang kunnen vinden. Wedstrijden en onderlinge partijtjes zijn voor deze leeftijdscategorie dan niet toegestaan !

De KNVB competitie vervalt.

 

-Jeugdleden tot en met 17 jaar en de categorie O19, mogen wel in grotere teams trainen en wedstrijden spelen tegen teams van de eigen vereniging maar de KNVB competitie vervalt voorlopig.

(de Jeugdcommissie is bezig een onderlinge competitie te organiseren en komt hierover nog met mededelingen)

De kantine blijft gesloten en dit geldt vanaf nu ook voor de kleedkamers en douches; dus thuis omkleden en douchen !

Fysio, indien nodig, zal niet plaatsvinden op de club, maar bij MCZ (contactpersoon: Tamara Brouwer)

-Nog steeds blijft van kracht dat alleen betrokkenen bij een training of wedstrijd worden toegelaten, die een directe functie hebben bij het desbetreffende team of trainingsgroep (zie ook Protocol van 01-10-2020)

Deze maatregelen gelden in principe voor de komende periode tot waarschijnlijk half december.

Algemeen: De Rijksoverheid bepaalt, na advies te hebben ingewonnen bij de virusexperts van het RIVM, wat veilig is en wat niet en daarmee ook wat in Nederland is toegestaan en wat niet. Net als iedereen moeten wij de Rijksoverheid volgen; zij hebben bepaald dat contactsporten sinds 1 juli weer verantwoord kunnen worden beoefend en dat buiten het veld de accommodaties moeten voldoen aan de “basisregels” , zoals het onderling afstand houden van 1,5 meter.

De competitie is inmiddels begonnen en wij hadden deze eisen vertaald naar een praktijk waarbij toeschouwers, ouders ,vrijwilligers en overige betrokkenen welkom waren op en rondom onze velden en, met in achtneming van de 1.5 regelgeving, ook in onze kantine.

 

Vanaf woensdag 19 november 2020 blijven er, door het coronavirus , voor de komende periode de volgende regels van kracht en die zijn ingrijpend (zie hieronder).

De gemeente ziet er op toe dat ons complex “corona-proof” is en in eerste instantie ben je als club verantwoordelijk dat de coronaregels zo goed mogelijk worden nageleefd op jouw accommodatie.

Wij hebben een coronacommissie die het bestuur adviseert, die dit vervolgens vertaalt in concrete maatregelen. De gemeente is verantwoordelijk voor de controle en handhaving op deze maatregelen. Wanneer blijkt dat de coronamaatregelen niet goed worden nageleefd bij onze club, kunnen zij als uiterste sanctie besluiten de club te sluiten. Het is dus in ieders belang om het niet zover te laten komen en elkaar goed te wijzen op de naleving van de regels.

 

Gebruik je verstand en houd je aan de maatregelen ! Spreek elkaar erop aan als dit niet gebeurt.

 

Hieronder volgt een opsomming van de ook nog steeds geldende SPECIFIEKE maatregelen:

 

Geen publiek op en rond de velden tijdens trainingen en wedstrijden

Dit is , naast het sluiten van de kantine en kleedkamers, wel de meest ingrijpende maatregel. Ouders, supporters en andere belangstellenden/betrokkenen, mogen helaas de komende 2 weken geen trainingen en wedstrijden bijwonen.

Wij zijn, ondanks alle beperkende maatregelen , blij dat trainingen en onderlinge wedstrijden door kunnen gaan, maar wij verzoeken u het volgende:

Halen en brengen bij trainingen en wedstrijden: net als eerder kun je per fiets de ingang aan de Esserweg gebruiken. Voor halen en brengen wordt dringend geadviseerd gebruik te maken van de parkeerplaats P1 achter de Shellpomp en niet meer van de ingang Esserweg omdat dat gevaarlijke verkeerssituaties oplevert !

Het trainingsschema blijft zoals het was en breng spelers/speelsters 5 minuten voor aanvang van de training

Voor de mini`s en 5-6 jarigen hebben we geregeld dat er meer begeleiders, die dan als zodanig onderdeel uitmaken van het team, mogelijk zijn; dit wordt geregeld i.o.m. de desbetreffende trainers.

 

Wie heeft wel toegang tot de velden ?

Welkom zijn alle personen die een rol hebben bij de organisatie van trainingen en wedstrijden.

Naast spelers/speelsters en coaches zijn dat stafleden, officials, bestuursleden, vrijwilligers betrokken bij de wedstrijdorganisatie .

 

Dit betekent voor de v.v. Helpman dat wij 5 begeleiders per team toelaten in de technische begeleiding bij thuiswedstrijden.

 

Kantine: Deze is tot nader order gesloten en kan alleen gebruikt worden voor verenigings-ondersteunende activiteiten zoals wedstrijdsecretariaat, bestuurs- en commissievergaderingen, eigen cursussen, verenigingszaken zoals ALV` s; De horeca blijft echter gesloten .

Volg bij gebruik de aangegeven looplijnen in de kantine en laat het meubilair staan zoals het geplaatst is.

De kledingshop zal op gezette tijden geopend zijn (openingstijden komen op de website)

 

-De besprekingen voor alle teams worden ook niet in de kleedkamers gehouden; leiders en trainers wees creatief en zoek met je team een andere plaats hiervoor.

 

 

Op en om het veld:

-Spelers en scheidsrechters wordt verzocht een eigen bidon/drinkfles mee te nemen

– Na afloop van een training of wedstrijd geldt een maximale gezelschapsgrootte van 4 personen vanaf 13 jaar en ouder. Dus een dringend advies om na afloop van trainingen en wedstrijden het sportpark z.s.m. te verlaten

Positief getest op het coronavirus

Als iemand van onze vereniging positief wordt getest op het coronavirus dan gelden de op dat moment geldende richtlijnen vanuit de overheid. Dit betekent dat deze persoon thuisblijft en de richtlijnen volgt die de GGD hem/haar oplegt. De GGD verzorgt het bron- en contactonderzoek. Wanneer de GGD het advies geeft om in quarantaine te gaan is het dringende advies dit ook op te volgen. Gedurende de opgelegde quarantaineperiode neem je vanzelfsprekend niet deel aan trainingen en wedstrijden. Dit geldt natuurlijk voor spelers/speelsters en (jeugd)trainers.

N.B. In voorkomende gevallen graag een melding naar de jeugdvoorzitter (bij de jeugdafdeling) en naar de secretaris (bij de senioren).

Mocht een team door een dringend quarantaineadvies te weinig spelers hebben neem dan contact op met de wedstrijdsecretaris van onze vereniging. Er zijn binnen het veldvoetbal veel mogelijkheden om in onderling overleg wedstrijden te verplaatsen.

 

Nogmaals , houdt afstand van elkaar en rekening met elkaar !

 

Alvast bedankt voor alle medewerking, we zullen dit samen moeten doen.

 

Namens het bestuur, Gerro Dijksma (tevens lid van de Coronacommissie)