05-06-2021 Nieuw Coronaprotocol van de v.v. Helpman

                                                                                                                                   Groningen, 05-06-2021.

 

                                                    

 

                                       Nieuw Coronaprotocol van de v.v. Helpman (Update)

 

Nieuw:

Opening terrassen op sportlocaties: de terrassen op sportlocaties mogen vanaf 05-06-2021 weer open, tussen 06.00 en 22.00 uur. Hiervoor gelden dezelfde regels als op andere buitenterrassen, zoals maximaal 50 personen per terras en maximaal vier personen aan tafel . Ook geldt er een verplichte reservering vooraf.

Nieuw: ook het clubhuis mag vanaf 5 juni 2021 weer opengesteld worden voor max. 50 personen. Regels hierbij zijn: niet blijven staan, 4 personen per tafel, verplichte reservering vooraf en iedereen moet voldoen aan de gezondheidscheck. (zie aankondiging buiten, bij het binnentreden van het clubhuis).

Laat s.v.p. de stoelen en tafels staan zoals ze geplaatst zijn !

Tevens mogen de kleedkamers en de douches weer gebruikt worden (zie ook hier de regelgeving aan de buitenkant van de kleedkamers)

 

Besluit van het bestuur: Zoals gezegd, de versoepelingen volgen elkaar snel op. We hebben dan ook besloten om ons clubhuis en de terrassen per 05-06-2021 weer te openen voor spelers en begeleiders van teams, met inachtneming van bovenstaande regels en een dringend verzoek om de aanwijzingen van het kantinepersoneel op te blijven volgen.

Als je voldoet aan de gezondheidsverklaring, die je bij binnenkomst vooraf moet lezen, kun je ter plekke toestemming vragen om het clubhuis en de terrassen te betreden.

 

N.B. jammer genoeg mogen ouders het sportpark tot nader order , nog steeds niet betreden !

Helaas moeten we constateren dat dit in toenemende mate en vooral op zaterdagen wel gebeurt.

Houdt u s.v.p. nog even aan deze regels in het belang van de actieve sporters !

 

Nieuw:

Verruiming maatregelen senioren: Vanaf 05-06-2021 is trainen in grotere groepen weer mogelijk, al zijn daar nog steeds voorwaarden aan verbonden; zo mogen groepen uit max. 50 personen bestaan en mogen er nog geen wedstrijden gespeeld worden tegen teams van buiten het sportpark, maar wel onderlinge wedstrijden. De 1.5 regel is hierbij verdwenen.

Jongeren tot en met 18 jaar mogen ook weer wedstrijden spelen tegen andere verenigingen buiten het eigen sportpark, dit mag ook weer in competitieverband.

 

Dringend verzoek om na trainingen en wedstrijden je te houden aan bovengenoemde regelgeving

 

Fysio, indien nodig, zal i.o.m. trainers en Tamara Brouwer op afspraak plaatsvinden.( op de club of bij MCZ (contactpersoon: Tamara Brouwer)

-Nog steeds blijft van kracht dat alleen betrokkenen bij een training of wedstrijd worden toegelaten, die een directe functie hebben bij het desbetreffende team of trainingsgroep .

Deze maatregelen gelden in principe voor de komende periode vanaf 05-06-2021

 

Algemeen: De Rijksoverheid bepaalt, na advies te hebben ingewonnen bij de virusexperts van het RIVM, wat veilig is en wat niet en daarmee ook wat in Nederland is toegestaan en wat niet. Net als iedereen moeten wij de Rijksoverheid volgen; zij hebben bepaald dat contactsporten buiten weer verantwoord kunnen worden beoefend en dat buiten het veld de accommodaties moeten voldoen aan de bovengenoemde “basisregels” .

Vanaf 05-06-2021 blijven er, door het coronavirus , voor de komende periode de reeds genoemde en volgende regels van kracht en die zijn steeds minder ingrijpend (zie hieronder).

De gemeente ziet er op toe dat ons complex “corona-proof” is en in eerste instantie ben je als club verantwoordelijk dat de coronaregels zo goed mogelijk worden nageleefd op jouw accommodatie.

Wij hebben een coronacommissie die het bestuur adviseert, die dit vervolgens vertaalt in concrete maatregelen. De gemeente is verantwoordelijk voor de controle en handhaving op deze maatregelen. Wanneer blijkt dat de coronamaatregelen niet goed worden nageleefd bij onze club, kunnen zij als uiterste sanctie besluiten de club te sluiten. Het is dus in ieders belang om het niet zover te laten komen en elkaar goed te wijzen op de naleving van de regels.

 

Gebruik je verstand en houd je aan de maatregelen ! Spreek elkaar erop aan als dit niet gebeurt.

 

Hieronder volgt een opsomming van de ook nog steeds geldende SPECIFIEKE maatregelen:

 

Geen publiek op en rond de velden tijdens trainingen en wedstrijden

Dit is wel de meest ingrijpende maatregel. Ouders, supporters en andere belangstellenden/betrokkenen, mogen helaas nog steeds de komende periode geen trainingen en wedstrijden bijwonen.

Wij zijn, ondanks alle beperkende maatregelen , blij dat trainingen en (onderlinge) wedstrijden door kunnen gaan, maar wij verzoeken u het volgende:

Halen en brengen bij trainingen en wedstrijden: net als eerder kun je per fiets de ingang aan de Esserweg gebruiken. Voor halen en brengen wordt dringend geadviseerd gebruik te maken van de parkeerplaats P1 achter de Shellpomp en niet meer van de ingang Esserweg omdat dat gevaarlijke verkeerssituaties oplevert !

Het trainingsschema is enigszins aangepast maar blijft grotendeels zoals het was en breng spelers/speelsters 5 minuten voor aanvang van de training

Voor de mini`s en 5-6 jarigen hebben we geregeld dat er meer begeleiders, die dan als zodanig onderdeel uitmaken van het team, mogelijk zijn; dit wordt geregeld i.o.m. de desbetreffende trainers.

 

Wie heeft wel toegang tot de velden ?

Welkom zijn alle personen die een rol hebben bij de organisatie van trainingen en wedstrijden.

Naast spelers/speelsters en coaches zijn dat stafleden, officials, bestuursleden, vrijwilligers betrokken bij de wedstrijdorganisatie .

 

Dit betekent voor de v.v. Helpman dat wij 5 begeleiders per team toelaten in de technische begeleiding bij thuiswedstrijden.

 

De kledingshop zal op gezette tijden geopend zijn (openingstijden komen op de website)

 

-De besprekingen voor alle teams worden ook niet in de kleedkamers gehouden; leiders en trainers wees creatief en zoek met je team een andere plaats hiervoor.

 

Op en om het veld:

-Spelers en scheidsrechters wordt verzocht een eigen bidon/drinkfles mee te nemen

 

Positief getest op het coronavirus

Als iemand van onze vereniging positief wordt getest op het coronavirus dan gelden de op dat moment geldende richtlijnen vanuit de overheid. Dit betekent dat deze persoon thuisblijft en de richtlijnen volgt die de GGD hem/haar oplegt. De GGD verzorgt het bron- en contactonderzoek. Wanneer de GGD het advies geeft om in quarantaine te gaan is het dringende advies dit ook op te volgen. Gedurende de opgelegde quarantaineperiode neem je vanzelfsprekend niet deel aan trainingen en wedstrijden. Dit geldt natuurlijk voor spelers/speelsters en (jeugd)trainers.

N.B. In voorkomende gevallen graag een melding naar de jeugdvoorzitter (bij de jeugdafdeling) en naar de secretaris (bij de senioren).

Mocht een team door een dringend quarantaineadvies te weinig spelers hebben neem dan contact op met de wedstrijdsecretaris van onze vereniging ( jeugd of senioren). Er zijn binnen het veldvoetbal veel mogelijkheden om in onderling overleg wedstrijden te verplaatsen.

 

Nogmaals , houdt afstand van elkaar en rekening met elkaar !

 

Alvast bedankt voor alle medewerking, we zullen dit samen moeten doen.

 

Namens het bestuur, Gerro Dijksma (tevens lid van de Coronacommissie)